X

Meldpunt

Bij OLYMPIA houden wij rekening met de bezorgdheden van onze buurtbewoners. Ondervindt u hinder van ons bedrijf ? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Wij roepen graag iedereen op om dit meldpunt op onze web te gebruiken en ons via deze weg rechtstreeks te contacteren.
Zo kunnen wij elke melding snel en  grondig behandelen en indien nodig de oorzaak van de eventuele overlast onderzoeken. Wij nemen steeds uw bezorgdheden ter harte.

top